меню
  • Винилестерен лак Бисфенолен

Винилестерен лак Бисфенолен

Винилестерният лак бисфенолен тип е двукомпонентна композиция
Компонент 1- суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на епоксивинилестерна смола бисфенолен тип в стирол, с добавки
Компонент 2- втвърдител метилетилкетонпероксид

Винилестерният лак бисфенолен тип притежава висока атмосфероустойчивост (-30°С до + 165°С), устойчивост на силно агресивни среди в температурен интервал -30°С до + 100°С.Лакът притежава най-добрата алкалоустойчивост в сравнение с останалите лакове.

 

Предназначение Винилестерният лак бисфенолен тип се използва за защитно покритие върху грундирани с винилестерен грунд, модифициран с каучук, метал и бетон, в условия на силно агресивни среди -вода(промишлена, морска, питейна), киселини(сярна, солна, азотна,фосфорна,флуороводоровна, оцетна, мравчена), соли(алуминиев сулфат, ферихлорид, натриев хипохлорид, натриев и калциев хлорид), пари от кисели и алкални газове (хлор, серен диоксид), петролни продукти(бензин, нафта, мазут), органични разтворители(толуол, ксилол, стирол, ацетати, алкохоли, фенол), разредени и концентрирани основи(1-50 % натриева и калиева основа).В повечето случаи участва като елемент от разработена цялостна защитна система
покрития за конкретен промишлен обект.

Разход и съхнене Средният разход на винилестерният лак бисфенолен тип е 0,25-0,30 кг/м²(150-200 микрона) за метал и 0,30-0,40 кг/м²(200-250 микрона) за бетон. Винилестерни
ят лак бисфенолен тип втвърдява при температура 23°С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.