меню
  • Полиуретaнов емайллак

Полиуретaнов емайллак

Двукомпонентно външно или вътрешно покритие с много добри декоративни качества, висока механична, химическа и UV-устойчивост. Устойчивост на температури до 200оС. За гланцо
ви и пигментирани покривни слоеве. Произвежда се в различни цветове по RAL каталог.
Компонент 1 - суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на високо качествена ПУ-смола в смес от подходящи органични разтворители, с добавки
Компонент 2 – втвърдител М-75

Като финишно покритие в антикорозионните системи, или самостоятелно, с много добра атмосфероустойчивост и дълговечност. Покритието е полу-мат , полу-гланц.

Може да се произведе и с матов външен вид по заявка на клиента.

Време на съхнене без лепнене, 23о С 90 мин
Време на образуване на твърд филм, 23оС 8 часа
Съдържание на нелетливи вещества, % > 55
Жизнеспособност след смесване 6-8 часа
Теорет разходна норма за 50 μм деб. на сухия филм - 0,180 кг

Практическият разход се определя в зависимост от условията и начинът на нанасяне.

Двата компонента се смесват непосредствено преди работа с електрически миксер. Работната доза се приготвя чрез интензивно разбъркване около 5-8 минути. При необходимост материалът се разрежда с Разредител ПУЛ. Температурата при работа с Полиуретанов емайллак не трябва да бъде по-ниска от 10оС и по-висока от 40оС.
Използваните по време на работа инструменти се измиват с ацетон.

Внимание: При температура над 30оС, времето за работа с лака значително намалява, и обратно – при по-ниски температури, времето на жизнеспособност и последващото
втвърдяване се увеличава.