меню
 • Винилестерни покрития

Винилестерни покрития

Предназначение: За защита на повърхности от концентрирани киселини (сярна, солна, азотна, фосфорна, флуороводоровна, оцетна, мравчена) , концентрирани основи (1-50 % натриева и калиева основа) ,соли (алуминиев сулфат, ферихлорид, натриев хипохлорид, натриев и калциев хлорид), пари от кисели и алкални газове  (хлор, серен диоксид), петролни  продукти (бензин, нафта, мазут), органични разтворители (толуол, ксилол, стирол, ацетати, алкохоли, фенол),вода(промишлена, морска, питейна)  при температура на експлоатация до 100°С. Може да поеме краткотрайно температурно въздействие  до 150°С.

Примерни приложения: Резервоари,съдове за обработка на минерали, пречиствателни съдове, дестилационни съоръжения , резервоари за белина, екстракционни съдове, въздуховоди, въглищни електроцентрали, охладителни кули, пречиствателни промишлени отпадъчни съоръжения, в минната индустрия, тръбопроводи, въздуховоди, аспиратори и др.

Предимства: Отлична устойчивост на химически въздействия в сравнение с други типове смоли и системи. Тези винилестерни смоли и покрития са подходящи за широка гама от киселини, основи, хлориди, разтворители и окислители. Те са сравними с, и често по-добри от други материали от
строителството - включително скъпоплатените никелови сплави. Могат да се използват при температури между 100-150 Сo. По-дълъг живот на съоръженията подложени на тежки агресивни среди на закрито и открито. По-добра механична якост ако се добавят стъклени воали или частици. По-добра абразивоустойчивост, когато се съчетае с гласфлейк частици.

Винил-естерните смоли съчетават най-добрите качества на епоксидните и ненаситените полиестери. С тях може да се работи лесно при стайна температура и имат механични свойства, подобни на епоксидните смоли. Те имат по-добра химическа устойчивост от полиестерните смоли, особено хидролитична стабилност, и в същото време предлагат по-голям контрол над времето за втвърдяване и реакционните условия отколкото епоксидните смоли. Днес те са един от най-важните термореактивни материали. Винилестерните смоли са широко признати като материали с отлична устойчивост за широка гама от химически среди. Те се използват за производство на различни стоманобетонни конструкции, включително тръби, резервоари, скрубери и канали. 

Винил-естерните смоли са основни кандидати за използване в композити за транспорта и / или инфраструктурата. Тези приложения включват производство на части за автомобили и други повърхностни транспортни средства, фасции за сгради подкрепления за мостове, и т.н. В допълнение към тези приложения, винил-естерите също се използва в покрития, лепила, корнизни съединения, структурни ламинати, електрически приложения и военни / космически приложения.

Предимства на винилестерните смоли:
 

• Що се отнася до вискозитета, винил-естерите са по средата между полиестери и епоксидни смоли, преди добавянето на стирен. Разреждането засяга обработваемостта и силата на смолата - "изтъняването" намалява силата, но позволява на смолата да се нанася по-лесно с четка или да се пръска. 

• Винил-естерите са по-толерантни на разтягане от полиестерите. Това ги прави по-способни да абсорбират удара без повреди. При тях също така е много по-малко вероятно да се образуват напуквания. 

• Винил-естерите имат по-малко отвори в молекулната им верига. Това ги прави много по-устойчиви на проникване на вода ("хидролиза"), което може да доведе до осмотични мехури. 

• Винил-естерите се свиват много по-малко при втвърдяване. 

• Напречното свързване на виниловите естери е по-добро от това на полиестерите. Това означава, че винил-естерите са свързват с основните материали много по-ефективно, отколкото полиестерите и разслояване не е такъв голям проблем. 

• Винил-естерите са по-малко чувствителни към условията на околната среда (температура и влажност) от полиестерите. . 

• И двете смоли са податливи на "Напрашване" - UV разбивка на повърхността - освен ако специална добавка за УВ защита не е включена в микса.
 

Химатех може да предложи разнообразие от винилестерни покрития и продукти:

 • Винилестерен грунд модифициран с каучук

Винилестерният грунд, модифициран с каучук, е двукомпонентен материал с втвърдител - течен (метил етил кетон пероксид 1,5 - 2%) или прахообразен (дибензоил пероксид 1,5 - 2%), който се прибавя в момента на приложение. Намира приложение за грундиране на метал, бетон, неръждаема стомана, цветни метали, емайлирани повърхности, фаянс, керамика и стъкло. Покритието от грунда се отличава с отлична адхезия към горепосочените повърхности и много добри физико-механични показатели (якост на натиск, удар, огъване, опън, абразия и ерозия). Коефициентът на линейно термично разширение и модулът на еластичност при огъване позволяват покритието да се подлага на деформационни натоварвания и напрежения. 


Покритието от грунда се отличава с отлична атмосфероустойчивост, а по водоустойчивост, химическа устойчивост на газове и соли, превъзхожда традиционно използвани грундове. Върху покритието от грунда могат да се полагат различни покрития от емайллакове - епоксидни, винилестерни, силиконови, полиуретанови, полиестерни, модифициран фенолен лак и други. 


Предлагаме още:
 • Винилестерна шпакловка 
 • Винилестерен кит 
 • Винилестерна смола - новолачен тип
Тази новолачна винилестерна смола е предназначена за покрития с извънредна термична и химическа устойчивост. Тази смола предлага висока устойчивост на разтворители, киселини и окисляващи вещества като например хлор. Тя също така предлага добра твърдост и якост при повишени температури, което я прави подходящ избор за покрития на съоръжения с димни газове.
 • Винилестерна смола - бисфенолен тип

Тази бисфенол-A епоксидна винилестерна смола е с добри механични, термични и химични свойства. Подходяща е за приложения, където има термични цикли, като например, съдове за протичане на биохимични реакции.

 • Винилестерен лак - новолачен тип
Винилестерният лак притежава отлична адхезия към метал и бетон, устойчивост на агресивни среди (рН=1-14) в температурен интервал от – 300С до + 1100С, вода (морска, техническа, отпадна), неорганични киселини (сярна, солна, фосфорна, азотна, флуороводородна, оцетна, мравчена), соли алуминиев сулфат, ферихлорид, натриев хипохлорид (, пари от кисели и алкални газове ()хлор, серен двуокис, амоняк, въглероден двуокис, азотни окиси), петролни продукти бензин, нафта, мазут(, органични разтворители (толуол, ксилол, ацетати, стирол, алкохоли, фенол)).

Винилестерният лак се използва за покрития върху метал и бетон, ламинати (армирани със стъклена тъкан), саморазливни подови настилки, подови замазки, шпакловки, киселинноустойчив кит за подови облицовки с тухли и плочи, системи тип “Гласфлейк” (със стъклени люспи).
 • Винилестерен лак - тип Гласфлейк 
Материалът се отличава със следните показатели: плътност, водо- и паронепроницаемост, твърдост, коефициент на линейно термично разширение, сходен с този на металите, устойчивост на абразия и ерозия (нисък коефициент на триене), дължащи се на плътната защитна система от десетки слоеве стъклени люспи с успоредна ориентация при минимални вътрешни напрежения в покритието. Покритието може да бъде пръскано със специалнизирани инструменти. 
 

Стъклените люспи Гласфлейк допринасят за следните качества на покритието:

 • Подобрена устойчивост на износване. Стъклените люспи увеличават твърдостта на покритията, увеличавайки устойчивостта на износване на повърхността.
 • Химическа устойчивост. Подобряват значително химическата устойчивост.
 • Удължават живота на защитното покритие. Частиците разпръснати по защитното покритие предотвратяват проникването на водни пари и химически разтвори.
 • Предотвратяват напукване и лющене на покритието. Стъклените люспи Гласфлейк осигуряват стабилизиращ термичен слой и значително намаляват риска от напукване и отлепване на покритието в резултат на термичен шок.
Гласфлейк системите намират приложение в следните области:
 • Нефтохимията
 • Съдове за почистващи препарати, хлор, сода
 • Кейове, шлюзове.
 • Вътрешна облицовка на охлаждащи тръби.
 • Обработка на вода
 • Киселинни бани.
 • Облицовки за резервоари.
 • Цистерни за ферментация, резервоари, подови облицовки.
 • Автоцистерни, контейнери и съдове.
 • Съхранение на риба.
 • Ферми за свине и птицеферми.
 •  

Примерна винилестерна система за газоход:

Винилестерен грунд,
модифицирн с каучук
Винилестерна смола
Стъклена тъкан (225 г/м2)
Стъклен воал (50 г/м2)
Винилестерен лак,новолачен, тип "Гласфлейк"
Замазка от винилестерна смола и базалтово  брашно
Запечарваща замазка от винилестерна смола и базалтово  брашно

 

 

РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ - Винилестерни материали – Винилестерен грунд и Винилестерен лак 

 • Вътрешно покритие на метален сборник за фосфорна киселина на “Агрополихим” – Девня.
 • Грунд за вътрешно покритие на резервоар за обезсолена вода на ТЕЦ Димитровград.
 • Грунд за абразивоустойчиво покритие на метални грануловози на “Химко” – Враца.
 • Вътрешно покритие с грунд и винилестерен лак за метални съоръжения на “Полимери”, “Нефтохим” – Бургас.
 • Грунд за влажен бетон на съоръжения на “Нефтохим” – Бургас.
 • Вътрешно покритие тип “Гласфлейк” с винилестерен лак със стъклени люспи на метален контактен охладител (скрубер) на Пречиствателна станция на ТЕЦ – “Марица Изток 2”.
 • Вътрешно защитно покритие тип “Гласфлейк” – винилестерен лак на метален димоход на ТЕЦ – Нефтохим.
 • Вътрешна изолация с грунд и винилестерен лак на електролизна вана на ОЦК – Кърджали.
 • Вътрешно Гласфлейк защитно покритие в резервоар - "Неохим" Димитровград