меню
  • Винилестерен лак тип Гласфлейк

Винилестерен лак тип Гласфлейк

Винилестерният лак Гласфлейк е двукомпонентна композиция:

Компонент 1- суспензия на микростъкло в разтвор на епоксивинилестерна смола в стирол, с добавки
Компонент 2- втвърдител метилетилкетонпероксид

Може да е направен с новолачна или бисфенолна смола в зависимост от желанията, нуждите и изискванията на клиента.

Винилестерният лак  Гласфлейк притежава висока киселино и алкалоустойчивост и изключително висока абразивоустойчивост.

Предназначение Винилестерният лак бисфенолен тип Гласфлейк се използва за защитно покритие върху грундирани с винилестерен грунд, модифициран с каучук, съоръжения в условия на разредени и концентрирани основи при температура до 80-100°С. В повечето случаи участва като елемент от разработена цялостна защитна система покрития за конкретен промишлен обект. Гарантирани химическа устойчивост в широк спектър агресивни среди (ph 1-14) в температурен диапазон от -100 до +1000С – вода, киселини, основи, соли, газове, петролни продукти.

Материалът се отличава с показателите: плътност, водо- и паронепроницаемост, твърдост, коефициент на линейно термично разширение, сходен с този на металите, устойчивост на абразия и ерозия (нисък коефициент на триене), дължащи се на плътната защитна система от десетки слоеве стъклени люспи с успоредна ориентация при минимални вътрешни напрежения в покритието.

Използва се за вътрешно защитно покритие на метални скрубери и димоходи както и вътрешни и външни защитни покрития и изолации на метални и бетонни повърхности в атомната и топло енергетика, металургия, химическа и нефтохимическа промишленост, целулозно-хартиена промишленост, акумулаторни заводи, петролни бази паркове и др. Видове обекти и съоръжения – фундаменти, метални цистерни и резервоари, тръбопроводи и газоходи, вентили и помпи, облицовка на реактори, кутии за кондензатори, съоръжения на пречиствателни станции, метални конструкции на производствени цехове и инсталации, сероочистващи инсталации (охладители, абсорбери) и др. Защитните системи (покрития, изолации, шпакловки, замаски) от винилестерния гласфлейк се характеризират с висока химичекса устойчивост на различни агресивни среди (киселини, алкали, соли, газове, органични разтворители, петролни продукти и др.).

Средният разход на винилестерният лак тип Гласфлейк е 0,35-0,40 кг/м² за метал и 0,45-0,50 кг/м² за бетон. Винилестерният лак  тип Гласфлейк втвърдява при температура 23°С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.