меню
  • Епоксиден емайллак с MIOX

Епоксиден емайллак с MIOX

Епоксиден емайллак с MIOX осигурява дълготрайна защита от корозия, като по този начин удължава интервалите необходими за направата на поддръжка на съоръженията и намаляване на разходите. Покритията със съдържание на слюдест железен оксид създават бариерен ефект срещу влияния на околната среда, като например серен диоксид, амониеви соли и други замърсители на въздуха. Проникването на влага и кислород се намалява. Основните области на приложение на боите с МИОКС са метални покрития подложени на висока степен на корозия.

 

Използва се като междинен слой в защитната система, включваща грунд и лак/топкоут. Емайллакът с MIOX има висока концентрация на сухо вещество, която гарантира отлична плътност, максимална дебелина при еднократно приложение, изключителни физически и механични свойства.

Средна консумация - 250 гр / м2