меню
  • Бои / Междинни слоеве
върни към всички

Бои / Междинни слоеве

За предпочитане е изборът на лаковобояджийска система при определени условия да се основава на опита от употребата ѝ в подобни случаи. Дълготрайността е свързана и с химичните и физичните характеристики на системата, например вида на свързващото вещество, дебелината на сухия филм и други. Междинните слоеве на една лаковобояджийска система са материали, които придават дебелина на системата и трябва да имат добра механична якост и устойчивост спрямо експлоатационната среда.
Product Name

Епоксиден емайллак ЕП 65

За дебелослойно антикорозионно покритие на предварително грундирани с епоксиден грунд метални повърхности. Пригоден за финишно покритие или като междинен слой в защитните системи. Покритие с този продукт е устойчиво на промишлена и морска вода, разтво...
Product Name

Епоксиден емайллак ЕП 85

За дебелослойно високоплътно антикорозионно покритие на предварително грундирани метални повърхности - подходящо за нанасяне и при ниски температури. Пригоден основно като междинен слой в защитните системи. Покритие с този продукт е устойчиво на промиш...
Product Name

Епоксиден емайллак В

Епоксиден емайллак В е двукомпонентна епоксидна композиция на водна основа.По време на работа не се отделят емисии на леснолетливи органични съединения,не се замърсява околната среда ,работещите с този материал не са подложени на въздействия,увреждащи ...
Product Name

Епоксиден емайллак с MIOX

Епоксидно покритие със съдържание на слюдест железен оксид - МИОКС осигурява дълготрайна защита от корозия.
Product Name

Винилестерен лак тип Гласфлейк

Винилестерният лак бисфенолен тип Гласфлейк притежава висока киселино и алкалоустойчивост и изключително висока абразивоустойчивост - използва се за вътрешно защитно покритие на метални скрубери и димоходи и др....
Product Name

Силиконов емайллак с MIOX

Еднокомпонентен, въздушносъхнещ, термоустойчив, антикорозионен емайллак с подобрена адхезия.
Product Name

Епоксидно-винилов емайллак

За защитно и декоративно покритие на грундирани с епоксиден или винилов грунд повърхности от метал и бетон.
Product Name

Епоксиден емайллак ЕП 710

Епоксиден емайллак ЕП-710 е предназначен за защитно и декоративно покритие на метални плъзгачи.