меню
  • Винилестерен грунд модифициран с каучук

Винилестерен грунд модифициран с каучук

Винилестерният грунд, модифициран с каучук, е двукомпонентна композиция
Компонент 1- суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на епоксивинилестерна смола, модифицирана с каучук, в стирол, с добавки.
Компонент 2- втвърдител

Грундът показва отлична химическа устойчивост в широк спектър от киселини, основи и органични химикали.

Винилестерният грунд, модифициран с каучук, притежава отлична  адхезия към метал, бетон, неръждаема стомана, цветни метали, фаянс, керамика и стъкло, висока атмосфероустойчивост , много добри  физико-механични показатели. По водоустойчивост и химическа устойчивост на газове и соли превъзхожда традиционно използвани грундове. Коефициентът на линейно термично разширение и модулът на еластичност при огъване позволяват покритието да се подлага на деформационни натоварвания и напрежения.Върху покритието на грунда могат да се нанасят различни лакобояджийски материали – епоксидни,полиестерни и винилестелни, фенолни, силиконови, полиуретанови и др.

 

Предназначение

Винилестерният грунд, модифициран с каучук, се използва за  грундиране както на сухи, така и на влажни повърхности,  в условия на агресивни среди – киселини, основи, соли, газове, петролни продукти , в  температурен интервал -30°С до  + 110°С.В повечето случаи участва като елемент от разработена цялостна защитна система покрития за конкретен промишлен обект.

Двата компонента на винилестерния грунд се хомогенизират се добре с механична бъркалка.Работи се на малки дози. Нанася се върху подготвена по специален начин повърхност с четка или валяк .Жизнеспособност на сместа при 23°С – 20-30 минути. При необходимост разредител се използва: за технически цели – стирол, за измиване – ацетон.

Разход и съхнене

Средният разход на  винилестерен грунд, модифициран с каучук, за 1 слой е 0,150 кг/м² (75-100 микрона) за метал и 0,350 кг/м² (100-125 микрона) за бетон. Нанасят се 1-2 слоя. Винилестерният грунд, модифициран с каучук, втвърдява при температура  23°С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.

 

Съхранявайте продукта в оригинални, плътно затворени контейнери, в закрити, сухи, хладни и проветриви складови помещения,  далече от реактивоспособни продукти и източници на топлинна и запалване, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от 5°С до 25°С.