меню
  • Цинк-силикатен грунд

Цинк-силикатен грунд

Цинк-силикатният грунд е един от най-ефективните антикорозионни грундове.Използва се като самостоятелно покритие или като подложка за крайни антикорозионни покрития.Притежава отлична адхезия към метал и термоустойчивост до 300°С.  Има коефициент на триене клас В (BS EN 1090-2:2008 Annex G).

Съдържанието на цинк в сухия остатък е 85%.

Предназначение

Използва се за грундиране на метални повърхности с цел защита от корозия и студено поцинковане. Спектърът на неговото приложение е изключително широк - на практика навсякъде, където има конструкции от черни метали: от различните мостови, пристанищни, железопътни и други транспортни съоръжения, през всевъзможни метални строителни конструкции, енергийни и други инсталации и тръбопроводи, цистерни и резервоари, до типично домашните приложения - защита на улуците и останалите ламаринени обшивки на покрива, парапети на балкони, оградни конструкции и т.н.Може да се използва и при недобре почистени от ръжда повърхности.

Разход и съхнене

Средният разход на Цинк-силикатен грунд  е  0,25-0,30 кг/м². Цинк-силикатният грунд съхне при температура 23°С за 1 час. Покритието втвърдява  окончателно за 24 часа. Следващ слой се полага след не по-малко от 8 часа.

Начин на приложение Продуктът се доставя на работни дози между 25 и 30 кг. Двата компонента се смесват непосредствено преди работа с електрически миксер. Работната доза се приготвя чрез интензивно разбъркване около 5-8 минути. Поради бързото утаяване на цинковия прах е наложително непрекъснато разбъркване. При необходимост материалът се
разрежда с етилов алкохол, технически .Температурата при работа с грундът не трябва да бъде по-ниска от 10оС и по-висока от 40оС. Използваните по време на работа инструменти се измиват с етанол или ацетон.

Внимание: При температура над 30оС, времето за работа с грунда значително намалява, и обратно – при по-ниски температури, времето на съхнене се увеличава.

Срок на годност 3 месеца