меню
  • Поливинилбутирален грунд

Поливинилбутирален грунд

Характеристика      

Поливинилбутиралният грунд  представлява суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на поливинилбутирал  в смес от подходящи органични разтворители, с добавки  

Покритието съхне бързо, притежава добра атмосфероустойчивост, устойчивост на бензин, минерални масла, вода, пара и повишена температура (до 90-95°С), и адхезия към черни и цветни метали. Върху него могат да се нанасят емайллакове и бои на различна база – хлоркаучукови, винилови, алкидни и др.        

Начин на приложение

Хомогенизира се добре и при нужда се разрежда до работен вискозитет с разредител ВЛ. Нанася се с четка, валяк или чрез шприцване в 1-2 слоя.

Разход и съхнене

Средният разход на поливинилбутиралния грунд  е  120 – 160 гр/м² за 1 слой. Грундът съхне при температура 23°С за около 15 минути.