меню
  • Фосфатиращ грунд

Фосфатиращ грунд

Материалът е двукомпонентен с добавка в момент на приложение на кисела съставка – алкохолен разтвор на ортофосфорна киселина.

 Фосфатиращият грунд   представлява двукомпонентна композиция

Компонент 1-  суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на поливинилбутирал   в смес от подходящи органични разтворители, с добавки

Компонент 2- втвърдител ФК-разтвор на ортофосфорна киселина в етилов алкохол

Покритието съхне бързо, притежава добра атмосфероустойчивост, устойчивост на бензин, минерални масла, вода, пара и повишена температура (до 90-95°С), и адхезия към черни и цветни метали. Върху него могат да се нанасят емайллакове и бои на различна база – хлоркаучукови, винилови, алкидни и др.  Фосфатиращият грунд  се отличава от другите грундове по това, че освен антикорозионен грундиращ слой, той създава и фосфатен слой върху металната повърхност.

Предназначение

За  грундиране на  повърхности от метал за работа в условия на  атмосферни влияния, корозия, а също и за временна защита на  метални повърхности от корозия.

Може да се употребява и за грундиране на недобре почистени от ръжда (до 100 мкм) метални повърхности.

Разход и съхнене

Средният разход на фосфатиращ грунд ПВБ-Ф  е  120 – 160 гр/м² за 1 слой. Грундът съхне при температура 23°С за  15 минути.

Средства за нанасяне: машинно с въздушно пръскане или потапяне.