меню
  • Двукомпонентен антикорозионен епоксиден цинк-фосфатен грунд

Двукомпонентен антикорозионен епоксиден цинк-фосфатен грунд

Цинк-фосфатният епоксиден грунд е 2-kомпонентен продукт, който може да се използва като грунд или крайно покритие като се нанася в 1 или 2 слоя. Участва в система от антикорозионни покрития, които се използват както за новото строителство, така и за ремонт и поддръжка на стари повърхности, изложени на широк спектър от атмосферни условия, в това число морски съоръжения, химически, нефтохимически, целулозно-хартиени заводи, промишлени сгради и мостове. 

Формира покрития с много добра адхезия при не добре почистени от ръжда метални повърхности, изложени на по-тежки атмосферни условия. Притежава много добри протекторни свойства. Осигурява антикорозионна защита, устойчивост на химически изпарения и разливи, както и добра устойчивост на износване. Идеален за използване в средно агресивна среда.  С широк спектър на приложение, като в повечето случаи участва като елемент от разработена цялостна защитна система покрития за конкретен промишлен обект. С много добри протекторни свойства;

Двата компонента се смесват непосредствено преди работа с електрически миксер. Работната доза се приготвя чрез интензивно разбъркване около 5-8 минути. При необходимост материалът се разрежда със Смесен разредител. Температурата при работа с Епоксиден цинк-фосфатен грунд не трябва да бъде по-ниска от 10оС и по-висока от 40оС. Използваните по време на работа инструменти се измиват с ацетон.

 

Подготовка на металната повърхност – почистване,обезпрашаване и обезмасляване.

Подготовката на металната повърхност зависи от степента на замърсяване и техническата обезпеченост на изпълнителя.Степента на почистване до голяма степен определя дълговечността на защитната система. Подборът на абразивния материал определя степента на награпяване на металната основа.Задължително се отстраняват остатъците от окалина и следите от ръжда. След механичното почистване следва обезмасляване на металната повърхност. Като обезмаслители се препоръчват хлорирани въглеводороди, екстракционен  бензин, ацетон или други органични разтворители. Така почистените и обезмаслени повърхности не трябва да престояват повече от 24 часа без грунд.

Непосредствено след почистването и обезмасляването се нанася цинкфосфатния епоксиден грунд.Цинк-фосфатният грунд е двукомпонентен състав, състоящ се от смолна част/епоксидна смола и реологични добавки/ и втвърдител, които се смесват непосредствено преди работа в съотношение написано на етикета на продукта. 

Двата компонента - грундът и втвърдителят – се смесват непосредствено преди нанасянето на материала. Разбъркването се осъществява с механична бъркалка не по-малко от 3 мин. След добавяне на втвърдителя времето за работа на сместа е 60-90 мин.,в зависимост от температурата. Количеството на втвърдителя се повишава, в зависимост от температурата .Когато температурата е по-висока от 25°С, препоръчва се количеството на втвърдителя се намали с 2 %.  При високи температури материалите задължително се   съхраняват в складови помещения при температури, не по-високи от 25 °С.  След нанасяне филмът втвърдява за 24 часа.Дебелината на филма се контролира не по-рано от 24 часа след нанасянето му. Нанасянето се извършва ръчно /четки,мечета/ или механизирано /пневматично или безвъздушно/.