меню
  • Покрития за метал

Покрития за метал

Разработката на подходяща система за антикорозионна защита (подбор на материали и конструирането на защитна схема) с обезпечени надеждност и експлоатационен срок изисква: точно дефиниране на експлоатационните изисквания (агресивна среда, концентрации, температура и др.), детайлно познаване свойствата на отделните материали (химическа устойчивост, физико-механични показатели) ипознание за съвместимостта на отделните материали.

Слоеве на предлаганите системи: Броят и дебелината на слоевете , както и спецификацията на съответните материали необходими за изграждането на защитна лакобояджийска система,  зависят от съответната корозионно агресивна категория на заобикалящата среда,  профил (грапавост) на повърхността и от необходимата дълготрайност, съгласно БДС EN ISO 12944 : 1998

Подготовка на повърхността: Преди полагане на каквито и да било защитни лакобояджийски покрития върху метални повърхности е задължително същите да бъдат добре подготвени (почистени) в зависимост от повърхностните замърсявания и необходимата степен на подготовка, чрез механично, струйно, пламъчно или химично почистване съгласно БДС EN ISO 8501-1 : 1998. Външен вид: Покритието може да е гланцово или матово с цветове по RAL.

Ако желаете да направите запитване или консултация, моля обадете се на тел. +359 882 52 66 42 или ни пишете на имейл marketing@chimatech.bg

Антикорозионни грундове

Статистическите данни показват, че годишно около 2-3 % от общото количество на металите, включени в различни изделия и съоръжения (машини и апарати, транспортни средства, кострукции, оборудване и др.) се унищожава от процеса на корозия. Основен етап пр...
виж още »

Бои / Междинни слоеве

За предпочитане е изборът на лаковобояджийска система при определени условия да се основава на опита от употребата ѝ в подобни случаи. Дълготрайността е свързана и с химичните и физичните характеристики на системата, например вида на свързващото вещест...
виж още »

Лакове / Финишни покрития

Дълготрайността на една лаковобояджийска система зависи от много външни фактори, като околна среда, вида на конструкцията, подготовка на повърхността и начини на нанасяне и сушене. За това устойчивостта на финишните покрития към околната среда е изключ...
виж още »

Специални покрития

Специалните покрития са основни грундове, бои, лакове и разредители за боядисване на военна техника - артилерийско въоръжение, бронетанкова, авиационна, военоморска, ракетна и инженерна техника. Химатех предлага защитни грундове, които да предотвратят ...
виж още »

Материалите са предназначени за защита от корозия на открити и закрити съоръжения и конструкции от метал, бетон, дърво и други (в т.ч. поцинкована ламарина) във вид на замазки, шпакловки, китове за облицовки, ламинати със стъклена тъкан, стенни и подови покрития, уплътнителни слоеве (херметици), фуги и хидрофобизатори за строителни материали. Горепосочените системи се използват при проектиране и изпълнение на ново строителство и ремонти на граждански обекти, промишлено строителство и ремонтни дейности (конструкции, инсталации, съоръжения и др.) в химическата, газодобивната, нефтопреработващата, хранително-вкусовата и текстилната промишлености, атомната и топлоенергетиката, машиностроенето, електрониката, военно промишления комплекс и др.