меню
  • Лепила
върни към всички

Лепила

Лепилата са вещества или смеси от вещества, които имат добра адхезия към еднородни и разнородни материали. На адхезионното свойство, съчетано с добра кохезия, еластичност и якост на образувания между допрените повърхности лепилен слой (филм) се дължи създаването на здрава и устойчива лепилна връзка. Обикновено лепилата са многокомпонентни състави, в които всеки компонент (инградиент) изпълнява определена задача.