меню
  • ChimaPUR Interior
[ Ново ]

ChimaPUR Interior

Предназначение

2-компонентната полиуретанова боя ChimaPUR Interior e предназначена за финишно покритие, върху предварително грундирани с епоксидни или полиуретанови грундове черни, цветни метали, бетон, дърво и др. Също така и като крайно покритие върху полиуретанови и епоксидни саморазливни подови покрития. Поради употребата на ароматен втвърдител продуктът не е подходящ за използване върху повърхности изложени на директна слънчева светлина. Този тип втвърдители са по-безопасни за работа и доста по-реактивоспособни от алифатните втвърдители. Покритието може да се почиства с алкални или неутрални детергенти, но не и с киселинни такива. Покритието притежава много добра износоустойчивост, химикоустойчивост при  pH≥7, отлична адхезия към метал, дърво, бетон и др.

 

Качествени показатели

Показатели

Показатели

1. Външен вид

Хомогенна течлива маса

2. Цвят

стандардни цветове по RAL

3. Съдържание на нелетливи вещества, [%]

≥80

4. Жизнеспособност на сместа при температура 23°С, [min]

>20

5. Време за съхнене без лепене при 23°С, [h]

≤24

6. Плътност, К1 [g/cm3]

1.70-1.75

7. Вискозитет, [mPa.s]

400-2500

8. Якост на опън за определяне на адхезията към бетон, [N/mm2]

>2

9. Адхезия към метал по метода на решетъчните нарези, [bal]

0

10. Изпитване устойчивостта на разтягане, [mm]

>5

11. Износоустойчивост по Табер, [mg]

<60

 

Начин на приложение

Преди нанасяне на полиуретановото покритие се смесват 100 т.ч. ChimaPUR Interior (компонент 1) и 9.89 т.ч. Втвърдител за ChimaPUR Interior (компонент 2). Хомогенизира се добре с механична бъркалка. Нанася се с четка, валяк или чрез шприцване. Основата трябва да е чиста, суха, без омасления, с влажност под 4%. Влажността на въздуха трябва да е под 80%. Жизнеспособност на сместа при +23°С – 20-30 min. При необходимост от разреждане се използва „Разредител ПУЛ“; за измиване – Aцетон или „Разредител смесен“.

 

Подготовка на основата

Бетонната основа трябва да бъде здрава и предварително подготвена. Подготовката се извършва механично, с използване на абразивно почистващо съчноструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигане на здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти /шупли, празнини, цепнатини/ да се разкрият напълно. При необходимост шуплите, дупките, цепнатините се запълкат с кит, като преди това се грундират. След втвърдяване на кита обработената повърхност се шлайфа за да няма грапавини. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напълно, преди полагането продукта, с четка и прахосмукачка. В някои случаи се налага изравняване на цялата повърхност, което се извършва чрез шпакловане /след предварително грундиране/. Повърхността на бетона трябва да бъде грундирана, за да се получи по-добра адхезия между основата и следващия слой от системата.

Металните повърхности трябва да бъдат подготвени чрез бластиране до Sa 21/2. /ISO 8501-1/. Нагара от заваряването трябва да се отстрани. Фугите и заварките трябва да се прешлайфат. Металната основа трябва да бъде без замърсявания, омаслявания, които влошават адхезията. Препоръчително е почистване с водоструйка преди бластиращото почистване.

 

Разход и съхнене

Средният разход на полиуретанова боя ChimaPUR Interior е 0,130-0,150kg/m² за 1 слой от ~20-40µm за метал и 0,150-0,180kg/m² за 1 слой от ~40-60µm за бетон. Препоръчва се нанасяне на два слоя от продукта. ChimaPUR Interior втвърдява при температура +23°С за 24h. Покритието придобива пълни експлоатационни качества след 7 денонощия.

 

Опаковка

Двата компонента на ChimaPUR Interior се опаковат поотделно. ChimaPUR Interior се разфасова на комплекти с общо тегло 5кг, 10кг, 25кг. Опакованият продукт се съхранява в затворени, проветливи помещения далеч от източници на топлина, запалване и пряка слънчева светлина при темпрература от +10 до +30°С. 

 

Срок на годност

6 месеца