меню
  • Ефектол Т за премахване на петна

Ефектол Т за премахване на петна

Ефектол  Т е средство за отстраняване на пресни петна предизвикани от минерални масла, мазнини и други  битови замърсявания (чай, кафе,домати и др.) върху синтетични и естествени тъкани.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Ефектол  Т е предназначен за мокро деташиране на тъкани от естествени, синтетични влакна и техни смеси. Ефектол  Т се използва в концентриран вид - петната и силно замърсените части предварително третирани с вода се промазват със средството. След престой 10-15 min изделието се изпира в разтвор на препарата (5 g/l , 30 - 40 oС) или с друг, предназначен за тъканта препарат.

Ефектол  Т  може да се използва и за отстраняване на петна  върху фиксирани текстилни покрития (мокети, тапицерии,текстилни тапети,завеси ) , като замърсяванията предваритено навлажнени се третират с препарата , престояват от 10 до 15 минути и след това  се отстраняват с чиста влажна кърпа или машинно.

Ефектол  Т може да се използва като усилвател и  при пране в обикновени и автоматични перални машини. Добавя се заедно с перилния препарат в количество 1,0 g/l към перилния разтвор.

Ефектол Т  -може да се изполва и за самостоятелно пране на промишлено замърсени с омаслявания тъкани от всички видове влакна в концентрация от 0.5 до 2 g/l.

Ефектол  Т притежава висок почистващ ефект. Особено подходящ е за деташиране и пране на тъкани от полиестерни влакна и техни смеси.

За отстраняване на петна от текстилни изделия, които подлежат на почистване в органичен разтворител, се предлага Ефектол  Т - концентрат. Петната се намазват със средството в концентриран вид или разреден 1:1 с перхлоретилен. След престой от 10-15 min изделието се поставя в машината за обработка с органичен разтворител.

При процесите на обезмасляване на плетени издели от ПА и Ликра , преди багрене се използува в концентрация от 0,3 до 1.5 g/l с добавка на Калцинирана сода в количество от 0.3 до 1.0g/l  в зависимост от степента на омасляването.Използването на добавката на Калцинирана сода  се определя от вида на багренето .

Работната концентрация зависи от процеса, вида на оборудването и желания краен резултат.

СРОК НА ГОДНОСТ: 1 година.