меню
  • Смивка АЛФ

Смивка АЛФ

СЪСТАВ: Воден разтвор на натриев хидроксид,повърхностно-активни вещества и пълнители.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Алкален почистващ препарат, който се използва за отстраняване на стари маслени и алкидни покрития от дървени, циментови или метални повърхности .

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:Предварително почистената повърхност се намазва с препарата при разход 100-150 г/кв. м. След 30 минутен престой , набъбналото старо покритие се отстранява с шпакла и се измива обилно с вода .

ПРЕПОРЪКИ ПРИ РАБОТА

Да се използват четки с изкуствен косъм.

Да се работи с предпазни ръкавици.

Да се пазят очите.

При попадане върху кожата да се измие обилно с вода и да се направи промивка с оцет.

ОПАКОВКА: Полиетиленови или полипропиленови опаковки от 10 до 100 кг или по договаряне с клиента.