меню
  • Обезмаслител Клинер Б

Обезмаслител Клинер Б

Характеристика       
Обезмасляващият препарат КЛИНЕР Б  представлява смес от подходящи органични разтворители с подчертан почистващ и обезмасляващ ефект.
 
Предназначение
Използва се като почистващо и обезмасляващо средство на замърсени метални повърхности и машинни детайли.
 
Качествени показатели
1.Външен вид                           - еднородна,бистра,безцветна до слабо жълтеникава течност
2.Плътност при 20°С,g/cm³       - 1,25 – 1,34
 
Начин на приложение
Външните замърсени повърхности се изтриват с тампон, напоен с продукта, до пълното отстраняване на замърсителя. За вътрешни  замърсени повърхности обема се запълва с продукта (ако има възможност се прави  циркулация) до пълното разтваряне и отстраняване на замърсителя.
 
Опаковка
Обезмасляващият препарат КЛИНЕР Б  се опакова в метални варели от 216 л с маса-нето до 270 кг или в други подходящи опаковки по споразумение с потребителя