меню
  • Ефектол Ф 27

Ефектол Ф 27

Ефектол Ф-27 е препарат за почистване на циментови натрупвания от твърди повърхности – теракота, фаянс и мозайка, както и стени на сгради облицовани с мрамор или други карбонатни естествени материали.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
 

Ефектол Ф-27 се използва за почистване на твърди повърхности, замърсени с цимент след ремонт на помещения, както и при почистване с водна струя на стени облицовани с естествени материали. Използва се в разреден или концентриран вид в зависимост от степента и престоя на замърсяването.

При пресни следи от цимент върху повърхностите се нанася разтвор на препарата 100-150 г/л и след престой от 5-10 минути се измива с вода до чиста повърхност.

Стари натрупвания от цимент се обработват с концентриран или разреден 1:1 с вода препарат и се отстраняват с четка след съответен престой.

При фугирани повърхности е необходимо внимание при работа, за да не се наруши целостта на фугите.

При почистване с водна струя на външни стени на сгради облицовани с естествени карбонатни материали  разреждането е от 1:1 до 1:5 с вода в зависимост от вида на материала и степента на замърсеност. След обработката с разтвор на  Ефектол Ф-27 се препоръчва изплакване с чиста вода.
 
Защитни мерки: ръкавици и очила.

Подходящ за строителни фирми!

Химичен състав: <5% нейонни ПАВ, фосфорна киселина.
 

Условия на съхранение: В  оригинална  затворена  опаковка, в  закрити и сухи складови помещения, при температура от 5°С до 30°С.