меню
  • ChimaPUR Interior тънкослойно покритие
[ Ново ]

ChimaPUR Interior тънкослойно покритие

Характеристика

Полиуретановият емайллак ChimaPUR Interior е двукомпонентна композиция.

Компонент 1 - разтвор на полиестерна/полиакрилна смола в подходящи разтворители с добавка на специални адитиви и пълнители

Компонент 2 - Втвърдител за ChimaPUR Interior – смес от дифенилметан диизоцианат и полимерен дифенилметан диизоцианат.

 

 

Предназначение

Предназначен е за защитно финишно покритие, върху предварително грундирани с епоксидни или полиуретанови грундове бетон, черни, цветни метали, поцинковани ламарини,дърво и камък или върху полиуретанови или епоксидни саморазливни подови покрития в складови помещения, коридори, производства, офиси, подземни гаражи. Може да се нанася и върху стени и тавани. Поради употребата на ароматен втвърдител продуктът не е подходящ за използване върху повърхности изложени на директна слънчева светлина. Този тип втвърдители са по-безопасни за работа и доста по-реактивоспособни от алифатните втвърдители. Покритието може да се почиства с алкални или неутрални детергенти, но не и с киселинни такива. ChimaPUR Interior притежава много по-добра износоустойчивост, химикоустойчивост при  pH≥7, адхезия към метали, дърво и бетон от стандартните акрилни или алкидни бои в разтворител или на водна основа.

 

Начин на приложение

Преди нанасяне се смесват 100 т.ч. ChimaPUR Interior (компонент 1) и 9.89 т.ч. Втвърдител за ChimaPUR Interior (компонент 2). Хомогенизира се добре с механична бъркалка. Нанася се с четка, валяк или чрез шприцване. Основата трябва да е чиста, суха, без омасления, с влажност под 4%. Ако влажността е над 4%, може да предложим специален епоксиден грунд контактен, който да се положи преди ChimaPUR Interior. Влажността на въздуха трябва да е под 80%. Жизнеспособност на сместа при +23°С – 20-30 min. При необходимост от разреждане се използва „Разредител ПУЛ“; за измиване – ацетон или „Разредител смесен“.

 

Подготовка на основата

Бетонната основа трябва да бъде здрава и предварително подготвена. Подготовката се извършва механично, с използване на абразивно почистващо съчноструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигане на здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти /шупли, празнини, цепнатини/ да се разкрият напълно. При необходимост шуплите, дупките, цепнатините се запълкат с кит, като преди това се грундират. След втвърдяване на кита обработената повърхност се шлайфа за да няма грапавини. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напълно, преди полагането продукта, с четка и прахосмукачка. В някои случаи се налага изравняване на цялата повърхност, което се извършва чрез шпакловане /след предварително грундиране/. Повърхността на бетона трябва да бъде грундирана, за да се получи по-добра адхезия между основата и следващия слой от системата.

 

Разход и съхнене

Средният разход на ChimaPUR Interior е 0,130-0,150kg/m² за 1 слой от ~20-40µm за метал и 0,150-0,180kg/m² за 1 слой от ~40-60µm за бетон. ChimaPUR Interior втвърдява при температура +23°С за 24h. Покритието придобива пълни експлоатационни качества след 7 денонощия.

 

Опаковка

Двата компонента на ChimaPUR Interior се опаковат поотделно. ChimaPUR Interior се разфасова на комплекти с общо тегло 5кг, 10кг, 25кг. Опакованият продукт се съхранява в затворени, проветливи помещения далеч от източници на топлина, запалване и пряка слънчева светлина при темпрература от +10 до +30°С.

 

Срок на годност

6 месеца