меню
  • Даупол В

Даупол В

Водоразредимата полимерна композиция ДАУПОЛ В е предназначена за саморазливно подово покритие върху нормален бетон или бетон с повишена влажност. Това покритие е матово и в него няма никакви разредители, което го прави подходящо дори и за дома. Част от приложенията му са за подово покритие за фармацефтични производства, складове, производствени помещения, включително за такива в хранително-вкусовата промишленост, болници, училища, офиси, лаборатории, зъболекарски кабинети и др. обекти на гражданското строителство. Нанася се върху почистени, здрави, равни, сухи,обезпрашени метални и бетонни повърхности,предварително грундирани с епоксиден грунд. 

Саморазливната водоразредима подова настилка може да се положи върху бетонови повърхности с повишена влажност. Тя се изпънява с водоразредими полимерни материали, които не съдържат органични разтворители и не са пожароопасни. По време на работа не се отделят емисии на леснолетливи органични съединения, не се замърсява атмосферния въздух и въздуха в работната среда. Работещите с тези материали не са подложени на  въздействия, увреждащи тяхното здраве

Основата за полагане трябва да бъде бетон или цименто-пясъчна замазка, които могат да бъдат влажни.  Влажността в помещението не трябва да бъде повече от 85 %!

 

Начин на приложение

Смесват се 100 т.ч. ДАУПОЛ В (компонент 1) и 21 т.ч. ДАУПОЛ В (компонент 2) или ако е упоменато друго сътоношение на етикета. Хомогенизира се добре с механична бъркалка. Нанася се върху предварително грундирани  повърхности с водоразредим грунд на епоксидна основа. След 4-6 часа след нанасяне на грунда може да стане полагането на ДАУПОЛ В, като                 относителната влажност на въздуха трябва да бъде не повече от 85 %.  Полагането се извършва на участъци чрез изливане на сместа, обработка с метална или пластмасова шпакла и последващо валиране с иглен валяк. Жизнеспособност на сместа – 30-40 минути при 23°С.

Разход и съхнене

Средният разход на  полимерната композиция Даупол В при дебелина 1 мм е 1,5 -1,8 кг/м².Обикновено дебелината на саморазливен под е 2-3 мм.Композицията  втвърдява при температура  23°С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.

Стандарти цветове за Даупол В: сиво RAL 7035, сиво RAL 7038, тъмно сиво RAL 7040, бяло RAL 9003, бежаво RAL 1013, зеленo RAL 6019 , тюркоазено RAL6034

Други цветове по RAL или по мостра са възможни след консултация с нас и предварителна заявка. Цената за нестандартен цвят се завишава с между 5% -15% в зависимост от цвета и минималното количество за заявка от нестандартен цвят е 25 кг.

Опаковки: комплекти с тегло (A+B) от 5kg, 10kg, 25kg.

Необходими машини и съоръжения за полагане на саморазливната настилка

За изпълнение на подовата настилка са необходими:

Шлайфмашина, ръчен шмиргел, промишлена прахосмукачка, електрическа бъркачка, пластмасови кофи с обем 20 л, бояджийска четка и валяк, иглен валяк, метла, широка права шпакла, измерителни съдове.

 

Техника на безопасност

При всички етапи на изпълнение на саморазливната водоразредима подова настилка трябва да се спазват правилата за работа с химикали.

Всички материали да се съхраняват в оригинални, плътно затворени  опаковки, в закрити и сухи складови помещения, предпазени от пряка слънчева светлина, при температура от 5°С до 30°С.

Да не се  внася открит огън.

Работниците да ползват лични предпазни средства- пълно работно облекло, гумени ръкавици, предпазни очила или шлем, респираторна маска (при необходимост).

Да не се яде, пие и пуши в работното помещение.

След работа ръцете да се измият с топла вода и сапун.