меню
  • Даупол Т

Даупол Т

Даупол Т е трудногорим саморазливен под на епоксидна основа. Подходящ е за протовопожарна защита на вертикални и хоризонтални повърхности, за полаганe върху епоксиден грунд. В композицията се използва безхалогенен забавител на горенето, което е свързано и гарантира екологичната оценка и съвместимост на помещенията и сградите, в които се полага Даупол Т.

Категория на горимост V-I. Температуроустойчивост до 140 градуса по Целзий. 
 
Даупол Т е подходящо покритие за индустрията и промишлеността.  
 
Даупол Т се нанася върху почистени, здрави, равни, сухи, обезпрашени метални и бетонни повърхности,предварително грундирани с епоксиден грунд.