меню
  • Даупол ОП
[ Промо ]

Даупол ОП

Саморазливният под ДАУПОЛ ОП притежава свойствата на епоксидните смоли - изключителна механична здравина, износоустойчивост и химическа устойчивост. Подходящ е за закрити помещения, а за открити може да се използва ако върху него се положи Полиуретанова запечатка. Поради липсата на фуги саморазливните настилки са изключително подходящи за нуждите на хранително-вкусовата индустрия, производствени цехове, складове; фармацевтичната индустрия; болнични заведения и места, където е необходима безупречна хигиена. Този тип епоксидна настилка е подходящият избор за покриване на административни части, търговски площи, дискотеки, болници, лаборатории, за подове в зъболекарски кабинети, фармацевтични предприятия, както и в хранително-вкусови фирми. В комбинация с посипка от кварцов пясък и полиуретанова запечатка се използва за покритие на паркинги и гаражи. Покритието има гланцов външен вид. 

Даупол ОП се използва за саморазливен безфугов антибактериален под в складове, цехове, зали и др.производствени помещения, включително в хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост, болници, училища, учреждения, жилищни помещения идр. Може да се полага и върху вертикални повърхности - цокли, бордюри, парапети. Нанася се върху почистени, здрави, равни, сухи, обезпрашени метални и бетонни повърхности, предварително грундирани с епоксиден грунд.

РАЗХОДНИ НОРМИ
Средният разход на  Даупол ОП при дебелина 1 мм е 1,5 -1,6 кг/м² при изливане и 0,5кг/м² при нанасяне с валяк, за 2 слоя. Композицията втвърдява при температура  23 °С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия. Покритието трябва да се съхранява в сухи, закрити складови помещения при температури от 10 до 30 °С.

Могат да бъдат изпълнявани два варианта гладко и грапаво покритие, и с различни цветове по RAL.

ПОДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Покритието е устойчиво на конвенционалните миещи препарати и алкални разтвори в температурен интервал от -10oС до +60oС. След измиване покритието се подсушава.

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
ДАУПОЛ е устойчив на разредени киселини, основи, разтвори на соли, масла, мазнини, бензини, керосин, алкални разтвори, детергенти, агресивни газове и солена мъгла. Издържа на
въздействието на натриев карбонат, натриев сулфит, 50%-на натриева основа (при 50ºС) и др.

Подовата настилка се изпълнява чрез последователно извършване на следните операции :
- проверка на качеството на съществуващия бетон;
- отстраняване на дефектните участъци и възстановяване целостта на основата с циментово-пясъчен разтвор или епоксидна шпакловка;
- шлайфане на повърхността;
- грундиране с епоксиден грунд;
- нанасяне на лицевия слой от композицията Даупол.

Време за желиране (за работа) с една приготвена работна доза, без опасност от втвърдяване – 30 мин.
Време за повърхностно втвърдяване ( за ходене ) – 24-48 часа ( в зависимост от температурата).
Време за пълно втвърдяване ( експлоатация) – 7 денонощия.


Забележка: Минималната температура при нанасяне и формиране на подовото покритие – не по-ниска от + 10 °С. Не се допуска разреждане на епоксидния саморазливен материал.
Начин на нанасяне – с метална или гумена шпакла, метална мистрия, маламашка.

Възможно е нанасяне с мече, като разходната норма за 2 ръце е около 0,500 кг/м2.Разредител – само при необходимост (за шпакловане, китване) – смесен разтворител.

Минимални якостни характеристики на основата:

 

  • Якост на натиск                      – 25 N/mm²
  • Якост на скъсване при опън – 1,5 N/mm²
  • Якост на опън при огъване    – 30 N/mm²
  • Остатъчна влажност –  4% (ако влажността е по-висока, предлагаме специален грунд за влажни и омаслени повърхности)
  • Здрава, без язви и пукнатини, и при почукване да не показва наличие на кухини.
  • Температура при полагане – мин. 10ºС
  • Без неравности и наклони