меню
  • Даупол Х

Даупол Х

Саморазливната епоксидна подова настилка ДАУПОЛ Х е с повишена химикоустойчиост, подходяща за работа в агресивни среди, за цехове, складове, кабинети и лаборатории. Смолата, която се влага в този вид индустриален под е епоксидна високо-химикоустойчива смола с отлични показатели. ДАУПОЛ Х се характеризира с висока степен на износоустойчивост, дълъг експлоатационен период, висока химическа устойчивост към почистващи препарати, различни химикали, киселини, основи, петролни продукти, и др.