меню
  • Даупол Б

Даупол Б

Даупол Б е саморазливен искробезопасен под устойчив на искрене със статична дисперсия между 105 and 106 Ohm2. Това е покритие подходящо за индустриален под, за приложение във взривоопасни зони, където е недопустимо наличието на източници на възпламеняване. Такива източници могат да бъдат механични uckpu, възникващи при удар на стомана в подовата настилка, както и електростатични разряди в резултат на електризацията на хора или движещи се технологични съоръжения. Добрата проводимост на настилките между 104 и 107 Ω.m осигурява непрекъснато отвеждане на статичното електричесто и невъзможност то да се акумулира u дa достига дo опасни потенциали.

РАЗХОДНИ НОРМИ
Разходните норми зависят от вида на основата и дебелината на формираното покритие. Последната зависи от натоварванията, на които ще бъде подложена настилката.
Разход на епоксиден грунд – 0,300 кг/м2
Разход на композиция ДАУПОЛ Б с дебелина 1,0 мм – 1,5 – 1,7 кг/м2

Опаковка: 5кг, 10кг, 25 кг – произвежда се по заявка