меню
  • Даупол А

Даупол А

Даупол А е антистатично саморазливно епоксидно покритие, използващо се в помещения, където се изисква под с постоянна проводимост и предотвратяващ появяването на статично напрежение, с електроустойчивост от 104 до 106 Ohm. Покритието осигурява плътен, непромокаем, здрав, химически устойчив, свободен от разтворители под.
Типичните места за използване на тези продукти са помещения , в които има струпване на компютри, печатни машини, електроника, операционни зали в болници, на места, където се преработват или съхраняват леснозапалими вещества, електроцентрали, оръжейни складове и др.

Даупол А се нанася върху почистени, здрави, равни, сухи, обезпрашени метални и бетонни повърхности предварително грундирани с епоксиден грунд. След нанасяне на грунда следват залепване на медни ленти и полагане на антистатичен грунд. Последният етап от работата по настилката е полагане на лицевия слой от антистатичната настилка. Нанасянето се извършва чрез изливане на порции от сместа и разстилане с права шпакла. 5-10 минути след нанасянето му, покритието се обработва с иглен валяк. 
 

Минимални якостни характеристики на основата:

  • Якост на натиск                      – 25 N/mm²
  • Якост на скъсване при опън – 1,5 N/mm²
  • Якост на опън при огъване    – 30 N/mm²
  • Остатъчна влажност –  4% (ако влажността е по-висока, предлагаме специален грунд за влажни и омаслени повърхности)
  • Здрава, без язви и пукнатини, и при почукване да не показва наличие на кухини.
  • Температура при полагане – мин. 10ºС
  • Без неравности и наклони

 

Елементи на саморазливната антистатична подова настилка

     - епоксиден грунд за бетон

     - епоксидна шпакловка – при необходимост

     - мрежа от медни ленти със самозалепващо се електропроводимо лепило

     - антистатичен грунд

     - лицев слой от саморазливна композиция ДАУПОЛ-А

 

Средният разход на Даупол А при дебелина 1 мм е 1,5 -1,6 кг/м². Обикновено дебелината на саморазливен под е 2-3 мм. Композицията втвърдява при температура 23 °С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.