меню
  • Разтворители
върни към всички

Разтворители

Номенклатурата на "ХИМАТЕХ" АД включва и широка гама разредители за лакобояджийски материали, както и разтворители - минерален терпентин, ксилол, толуол, ацетон, бутанол, етилов и изопропилов алкохоли, ацетати, гликоли и др.
Product Name

Ацетон

разтворител в промишлени производствени процеси