меню
  • Миокс МЕ цветни частици с металически блясък

Миокс МЕ цветни частици с металически блясък

Предлагаме зелени и сини МИОКС МЕ 63/125 пигментни частици (слюден железен оксид) с металически блясък и едра големина на частиците както и други по запитване на клиентите. 

Приложенията са много: декоративни покрития, керамика, за арт ефект на смоли, антикорозионна защита и други. 

Пигментите са физиологично безвредни и екологично безвредни.

По-евтина алтернатива на други ефектни пигменти.

Одобрени са за контакт с храни и могат да се използват в покрития или пластмаси предназначени за директен контакт с храни. 

Слюдестите железни оксиди (MIO) са доста оскъдни , значителни залежи на тези природни ресурси се намират в Европа (Австрия), Азия (Китай), Австралия и Африка. Има разлики в минералогията и съдържанието на желязо.

Декоративни пигменти за керамика - Миокс МЕ
Благодарение на високата точка на топене (> 1500 ° C) тези люспести продукти могат да се използват като декоративни пигменти за керамика.

Стенните и подовите плочки за вътрешна и външна декорация, са основните целеви сегменти за МИОКС МЕ. Най-добри резултати се постигат при керамичните плочки от порцелан.

Частиците се добавя или към горния слой на основия състав, или като пигмент към глазурата.

Слюдестите покрития от железен оксид са добре известни със своите уникални защитни качества от повече от век. Базираната на миокс система за защита осигурява дългосрочна защита от корозия, като по този начин удължава интервалите, които не се нуждаят от поддръжка, и намалява разходите.

Антикорозионните покрития, пигментирани със слюдестен железен оксид, създават определен бариерен ефект срещу влиянията на околната среда като солен спрей, серен диоксид, амониеви соли и други замърсители на въздуха. Намалява се и проникването на влага и кислород.

Чрез намаляване на пропускането на ултравиолетовите лъчи, МИОКС частиците също предпазват полимерните свързващи вещества срещу разграждане, като по този начин удължават живота на покритието.

Основните области на приложение за стандартните класове Миокс са антикорозионните и металозащитните покрития с висока натовареност. 

Производител: KMI