меню
  • Електроизолационен лак EV 36

Електроизолационен лак EV 36

Електроизолационният лак EV-36 представлява разтвор на епоксидна, алкилфенолна и поливинилбутирална смола в смес от подходящи органични разтворители, с добавки.
Покритието притежава висока здравина на сцепление, отлична химическа и изолационна устойчивост,много добра еластичност, адхезия и устойчивост на изтриване. Електроизолационният лак EV-36 има клас на топлоустойчивост Н (180°С). Подобрената адхезия и еластичност на филма от поливинилбутирала в комбинация със механичната здравина и устойчивост на епоксидно-фенолната смес правят този лак по-добър от стандартните епокси-фенолни лакове. За импрегниране намотките на електрически двигатели, където има високи изисквания за физико-механични показатели, химическа и изолационна устойчивост, за експлоатация при високи температури до 180°С.

Лакът осигурява висока здравина на сцепление, добро проникване и омокряща способност. Температурата на втвърдявяне може да се регулира съобразно изискванията към готовото изделие. 

Протокол изпитване

Електроизолационният лак EV-36 се хомогенизира добре и се разрежда при необходимост до работен вискозитет с разредител за лак EV-36. Нанася се чрез потапяне.

 

Електрическа якост на филма,

   kV/mm, не по-малко от:                    

   - при 20°С                                               - 75

   - при 20°С, след престой 96 h

      в среда с отн.влажност 95 %                - 35

Специфично обемно съпротивление,

    Ώ.cm, не по-малко от:

     - при 20°С                                             - 6.10¹³

     - при 155°С                                           - 6.10¹¹

 

Начин на приложение: Хомогенизира се добре и се разрежда при необходимост до работен вискозитет с разредител за лак EV-36 .Нанася се чрез потапяне.

Разход и съхнене: Средният разход на електроизолационен лак  EV-36  е  0,2  кг/м². Лакът съхне при температури: 100°С – 1час. Пълно изсъхване настъпва след 24 часа при 23оС.Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.