меню
  • Разработване на продукти и изпитания на мостри

Разработване на продукти и изпитания на мостри

Химатех АД може да предложи разработване на химичен продукт в сферата на дейност на фирмата или изпитване на мострено количество от продукт. 

За конкретни запитвания, моля свържете се с нас директно по телефон или имейл.