меню
  • Полагане на полимерни покрития

Полагане на полимерни покрития

Химатех АД може да предложи полагане на настилки от смола в различни по големина помещения - от малки до средни и големи обекти. Фирмата разполага с необходимото оборудване и произвежда материали за покриване на подове с различни полимерни системи.

 

Материалите за подови настилки, които предлагаме, са на базата на:

 

  • епоксидни смоли,
  • полиуретанови смоли,
  • акрилатни дисперсии
  • полиуретан-цимент 

 

а покритията биват различни видове като мортарни, саморазливни, с посипка.

 

Технологиите, които се използват, позволяват полаганто на полимерните подове върху компрометирани основи от различен вид – бетони, циментови замазки, теракота и други. 

Химатех притежава професионални машини за полагане на подови настилки, което позволява бързина и качество на изработка. Част от техниката се състои от бластиращи машини; фрези за бетон; шлайф машини, професионални прахосмукачки и други. 

 

Ние може да предложим подходящите решения за подови настилки в зависимост от използването и натоварването в помещенията.

 

Ако фирмата е натоварена може да предложи изпълнение чрез подизпълнители, които са се доказали на пазара и с които фирмата има редица изпълнени подови настилки. 

 

За предпочитане е правенето на оглед на място преди офериране на цена за труд, за да се види реалното състояние на основата и нуждата от репарации или възстановяване на основата.