меню
  • Химатех
върни към всички

Химатех

Product Name

Даупол В

2К Водоразредима цветна епоксидна саморазливна настилка с матов външен вид подходяща за помещения с нисък до среден трафик за вътрешно приложение....
Product Name

Полиуретанов саморазливен под

Продуктът представлява 2-компонентно саморазливно полиуретаново покритие, което е предназначено за нанасяне в дебел слой. Втвърдява чрез реакция (омрежване) на двата компонента....
Product Name

Двукомпонентен антикорозионен епоксиден цинк-фосфатен грунд

За грундиране на почистени, обезмаслени и обезпрашени метални повърхности, преди нанасяне на епоксидни лаковобояджийски материали. С широк спектър на приложение, като в повечето случаи участва като елемент от разработена цялостна защитна антикорозионна...
Product Name

1-компонентен Винилов грунд

1-компонентен въздушно-съхнещ грунд за грундиране на повърхности от метал, дърво ,някои пластмаси,поцинкована ламарина и бетон. Подходящ за полагане на открито и закрито....
Product Name

Епоксиден грунд

За грундиране на почистени, обезмаслени и обезпрашени метални или вертикални бетонни повърхности , преди нанасяне на епоксидни лакобояджийски материали....
Product Name

Цинк-силикатен грунд

Използва се за грундиране на метални повърхности с цел защита от корозия и студено поцинковане.
Product Name

Силиконов грунд

Грундът притежава висока атмосфероустойчивост, водоустойчивост и непроницаемост, температуроустойчивост до + 300°-350 С както и с отлични хидроизолационни показатели....
Product Name

Винилестерен грунд модифициран с каучук

Винилестерният грунд-модифициран с каучук е двукомпонентен грунд, който притежава отлична  адхезия към метал, бетон, неръждаема стомана, цветни метали, фаянс, керамика и стъкло и има висока устойчивост на абразия, атмосфероустойчивост , много добри фи...
Product Name

Фосфатиращ грунд

Бързосъхнещ грунд за  грундиране на  повърхности от метал за работа в условия на  атмосферни влияния, корозия, а също и за временна защита на  метални повърхности от корозия....
Product Name

Еднокомпонентен въздушно съхнещ винилов цинк-фосфатен грунд

Наличието на фосфата осигурява добри фосфатиращи свойства на грунда и много добри антикорозионни характеристики, възможност за нанасяне върху не добре почистени от ръжда метални и поцинковани повърхности. Притежава химическа устойчивост, пластичност, в...
Product Name

Епоксиден емайллак ЕП 65

За дебелослойно антикорозионно покритие на предварително грундирани с епоксиден грунд метални повърхности. Пригоден за финишно покритие или като междинен слой в защитните системи. Покритие с този продукт е устойчиво на промишлена и морска вода, разтво...
Product Name

Епоксиден емайллак В

Епоксиден емайллак В е двукомпонентна епоксидна композиция на водна основа.По време на работа не се отделят емисии на леснолетливи органични съединения,не се замърсява околната среда ,работещите с този материал не са подложени на въздействия,увреждащи ...
Product Name

Епоксиден емайллак с MIOX

Епоксидно покритие със съдържание на слюдест железен оксид - МИОКС осигурява дълготрайна защита от корозия.
Product Name

Винилестерен лак тип Гласфлейк

Винилестерният лак бисфенолен тип Гласфлейк притежава висока киселино и алкалоустойчивост и изключително висока абразивоустойчивост - използва се за вътрешно защитно покритие на метални скрубери и димоходи и др....
Product Name

Епоксидно-винилов емайллак

За защитно и декоративно покритие на грундирани с епоксиден или винилов грунд повърхности от метал и бетон.
Product Name

Винилов лак

Виниловият лак е въздушно съхнещ еднокомпонентен лак на базата на винилова смола в комбинация с други добавки и компоненти. Покритието от винилов лак се характеризира с висока устойчивост на атмосферни въздействия - слънчева светлина, вода, влага, водн...
Product Name

Полиуретанов лак

Полиуретановият лак е прозрачен и притежава много добри декоративни качества, висока атмосферо-, водо- и химическа устойчивост, много добра адхезия към черни и цветни метали, дърво, бетон....
Product Name

Винилестерен лак Новолачен

Винилестерният лак новолачен тип притежава висока атмосфероустойчивост, устойчивост на силно агресивни среди в температурен интервал -30°С до + 150°С. Лакът притежава по-добра устойчивост на киселини и органични разтворители в сравнение с останалите ла...
Product Name

Епоксиден емайллак ЕП 710

Епоксиден емайллак ЕП-710 е предназначен за защитно и декоративно покритие на метални плъзгачи.
Product Name

Поливинилбутирален лак АС-82

ПВБ лак АС-82 се използва за атмосфероустойчиво покритие на повърхности от алуминий и неговите сплави, подложени на краткотрайно въздействие на температура до 150-180 градуса по Целзий. Лакът е еднокомпонентен и съхне бързо. Нанася се в 2-3 слоя....
Product Name

Силиконов лак

Покритието притежава висока атмосфероустойчивост, водоустойчивост и непроницаемост, температуроустойчивост до + 500°С. Произвежда се в различни цветове, включително металик....
Product Name

Епоксиден емайллак ЕП 85

За дебелослойно високоплътно антикорозионно покритие на предварително грундирани метални повърхности - подходящо за нанасяне и при ниски температури. Пригоден основно като междинен слой в защитните системи. Покритие с този продукт е устойчиво на промиш...
Product Name

Фенолна смола 612/80B за изпичане 80% в бутанол

Фенолната смола, която предлагаме, се втвърдява чрез изпичане, подходяща за комбинации от фенолни / епоксидни смоли с висока адхезия, химически устойчиви защитни покрития за машини, съдове и тръбопроводи. Също така е подходяща и за лакове за изолация н...
Product Name

Етилсиликат 40

Етилсиликат 40 е свързващо вещество в процесите на леярската промишленост, а също така влиза и в състава на различни грундове и други продукти. Смес от тетраетоксисилан и полиетоксисилоксани с линеен строеж....
Product Name

Силфин ПУ

Използва се като антиадхезивно (отделително) средство при преработката на полимери. Препоръчва се за изделия от полиуретан и епоксидни смоли. Тънък слой от състава осигурява неколкократно перфектно отлепване на изделието от матрицата....
Product Name

Емулсил 60

Използва се като антиадхезивно (отделително) средство в каучукопреработващата промишленост, при производството на пластмасови изделия, в строителството. Тънък слой от емулсията осигурява неколкократно перфектно отлепване на изделието от матрицата....
Product Name

Силиконова смазка Силваз

Използва се за смазване и уплътнение на възли и кранове на тръбопроводи за пренос на флуиди или газове при температура от -50°С до + 150°С, за защита на високоволтови изолатори и електронни схеми от влага, прах и корозия, като антиадхезивно средство и...
Product Name

Отделител за Силаст Д2

Използва се като антиадхезивно (отделително) средство при изработване на силиконови калъпи и произвежданите в тях изделия.
Product Name

Силиконов лак/смола КО 85

Лакът на основата на силиконова смола е приложим за външни и вътрешни работи по метал и дърво. Той е влагоустойчив и подходящ за зашитно покритие при температура до + 400 ° C (до + 500 ° C при краткотрайно излагане)....
Product Name

Хидрофобизатор Силфоб

Използва се за импрегниране на строителни материали и изделия (тухли, керемиди,  гипсфазерни плоскости, варо-циментови мазилки, бетон, облицовъчни материали и др) с цел хидрофобизация....
Product Name

Силка

Импрегнационен материал за силикатни и метални повърхности и изделия с цел водоотблъскване.
Product Name

Текстилен хидрофобизатор

Продуктът се употребява като средство за импрегниране на изделия от текстил (предимно брезент) – тенти, палатки, платнища, сенници, калъфи за градинска мебел и др., с цел постигане на допълнителна водонепропускливост....
Product Name

Силиконово масло 350

Силиконовото масло намира приложение като смазващо, демпфериращо, хидравлична течност, топлоносител и разделително средство.
Product Name

Разредител ХС

Използва се за разреждане на винилови лакобояджийски материали.
Product Name

Епоксидна смола 61-63

Епоксидната смола 61 може да се използва за заливка, импрегниране, ламинираща смола, също и като лепило или свързващо вещество на пластифицирани материали....
Product Name

Епоксидна смола устойчива на жълтеене

Бисфенол А епоксидна прозрачна смола , която може да се използва за заливка, импрегниране, като ламинираща смола, при изработката на арт изделия и мебели, като лепило, при саморазливни подови покрития и др....
Product Name

Епоксиден компаунд ЕП 35

КОМПАУНД ЕР-35 се използва като пълнител и уплътняващ състав за запълване на метални и бетонни повърхности. В минната индустрия – като уплътняващ материал в дробилните машини....
Product Name

Епоксидна композиция Г

За китосване на метални и бетонни повърхности, като уплътнител между метални повърхности.
Product Name

Епоксиден грунд за бетон

За импрегниране на почистени и обезпрашени бетонни повърхности с цел осигуряване на адхезия към следващите защитни слоеве.
Product Name

Епоксиден грунд контактен

За грундиране на влажен или недобре обезмаслен бетон преди полагане на саморазливно подово покритие или тънкослойно полимерно покритие.
Product Name

Винилестерен грунд

Винилестерният грунд, модифициран с каучук, се използва за  грундиране както на сухи, така и на влажни повърхности,  в условия на агресивни среди – киселини, основи, соли, газове, петролни продукти , в  температурен интервал -30°С до  + 110°С....
Product Name

1К Винилов грунд

1-компонентен въздушно-съхнещ грунд за грундиране на повърхности от метал, дърво ,някои пластмаси,поцинкована ламарина и бетон, работещи в условия на атмосфера, химикали, UV-лъчи...
Product Name

1K Силиконов грунд

Покритието притежава висока атмосфероустойчивост, водоустойчивост и непроницаемост, температуроустойчивост до + 350°С.
Product Name

2K Епоксиден водоразредим емайллак В

Водоразредимият емайллак В обезпечава покритие с добра адхезия, устойчивост на агресивни среди, добри физико-механични показатели, добри декоративни качества. Матово....
Product Name

Епоксиден кит К

За китосване на бетонни и дървени повърхности, когато се изисква висока химическа устойчивост. За подложен хастар и фугиращ материал за подови и стенни облицовки с тухли и плочи (керамични, базалтови)....
Product Name

ChimaPUC

3-КОМПОНЕНТЕН ПОЛИУРЕТАН-ЦИМЕНТОВ САМОРАЗЛИВЕН ПОД (CHIMAPUC FLOORING )
Product Name

Винилестерни покрития

Винилестерните смоли са широко признати като материали с отлична устойчивост за широка гама от химически среди и температури до 100-150 градуса по Целзий. Те се използват за производство на различни стоманобетонни конструкции, включително тръби, резерв...
Product Name

2K Епоксиден емайллак ЕП 65

Емайллакът обезпечава покритие с добра адхезия, устойчивост на агресивни среди, добри физико-механични показатели, добри декоративни качества. Произвежда се в различни цветове.      ...
Product Name

ДАКС

Почистващо средство за метални повърхности от бои, лакове, масла, мастила и др. замърсители.
Product Name

Смивка АЛФ

Алкален почистващ препарат за отстраняване на стари маслени, алкидни, епоксидни, нитроцелулозни и други покрития от дървени, метални, бетонни и пластмасови повърхности....
Product Name

Кварцово брашно

Предлагаме млян кварцов пясък с фракция 90 микрона или друга в зависимост от наличността ни към даден момент.
Product Name

Триетаноламин

Триетаноламинът е продукт, който има специален режим за продажба.
Product Name

Електроизолационен лак EV 36

Електроизолационният лак EV-36 има клас на топлоустойчивост Н (180°С). За импрегниране намотките на електрически двигатели.
Product Name

Алкилфосфат C4

Алкално и киселинно стабилен ПАВ за промишлени приложения, емулгатор за кожа, антистатик за текстил, емулгатор за полимеризация на емулсия и агрохимикали....
Product Name

ПЕГ 400 монококоат

Антистатик при производството на текстил и диспергиращо омокрящо средство за неорганични пигменти
Product Name

Егализатор Ф

ЕГАЛИЗАТОР Ф е високоефективен нископенещ се егализатор за багрене на изделия от целулозни влакна с директни, дисперсни, кюпни, серни и реактивни багрила. ...
Product Name

Полискроб ВА

Средство за полиране, овосъчаване и омасляване на прежди от вълна, синтетични влакна и смеси.
Product Name

Шерисофт ЕН

Шерисофт ЕН е катионен омекотител-антистатик за естествени, синтетични влакна и смеси. Придава много добър опип на изделия тип Деним.
Product Name

Шерисофт ЕС

ШЕРИСОФТ ЕС е много добър омекотител-антистатик за апретиране на тъкани и трикотаж от памук,вълна, ПЕ, ПА влакна и техни смеси.
Product Name

Шерисофт СС

ШЕРИСОФТ СС е много добър омекотител-антистатик за облагородяване на тъкани и трикотаж от естествени влакна и техни смеси със синтетични. Особено подходящ е за облагородяване на тъкани от вълна и естествена коприна....
Product Name

Шеристат В

Анти-електростатична добавка към препарационни средства за производство и преработка на синтетични влакна и техни смеси с вълна. Антистатично авиважно средство за производство на нетъкани текстилни материали....
Product Name

2К Полиуретанов безцветен лак

За защитни и декоративни гланцови външни или вътрешни прозрачни покрития върху здрави, чисти, сухи, обезпрашени повърхности от дърво, черни и цветни метали, бетон и др....
Product Name

Епоксидна инжекционна смола

За затваряне, уплътняване и премостване на сухи пукнатини и кухини . Възстановява структурната цялост на основи от бетон ,тухли и камък.
Product Name

Ацетон

разтворител в промишлени производствени процеси
Product Name

Епоксидна кварцова мозайка

Положена на ръка епоксидна подова настилка, която комбинира естествени кварцови гранули със смола. Силно декоративна и предлага голямо разнообразие от цветове и текстури....
Product Name

Винилестерна смола бисфенолен тип

Винилестерната смола Б притежава отлична адхезия към метал и бетон, висока атмосфероустойчивост и устойчивост на силно агресивни среди, отлична устойчивост на разредени и концентрирани основи в температурен интервал -30°С до + 100°С....
Product Name

Винилестерна смола новолачна

Винилестерната смола новолачна притежава отлична адхезия към метал и бетон, висока атмосфероустойчивост (-30°С до + 165°С), устойчивост на силно агресивни среди в температурен интервал -30°С до + 150°С....
Product Name

Винилестерна смола модифицирана с каучук

подходяща за използване като грунд и за конструкции подложени на динамични натоварвания.Смолата притежава добра химическа устойчивост на голямо разнообразие от корозивни среди, добри механични свойства, високо удължение и добра устойчивост на напукване...
Product Name

Ефектол Т

отстранява петна, предизвикани от минерални масла, мазнини и др замърсявания върху синтетични и естествени тъкани
Product Name

Шампоан Salon Exclusive

Шампоанът за коса Salon Exclusive e предназначен за салони, хотели, разкрасителни центрове и се продава на едро.
Product Name

Маска за коса Salon Exclusive

SALON EXCLUSIVE за суха и изтощена коса, грижа създадена от експерти! Продава се на едро, а не единични бройки.
Product Name

Душ гел

Душ гел може да се произвежда в различни цветове и аромати и се продава на едро.
Product Name

Силфин Т

Използва се като антиадхезивно (отделително) средство в пластмасопреработващата промишленост, производството на синтетични влакна и металолеенето....
Product Name

Силиконов емайллак с MIOX

Еднокомпонентен, въздушносъхнещ, термоустойчив, антикорозионен емайллак с подобрена адхезия.
Product Name

Винилестерен лак Бисфенолен

Винилестерният лак бисфенолен тип притежава висока атмосфероустойчивост (-30°С до + 165°С), устойчивост на силно агресивни среди в температурен интервал -30°С до + 100°С. Лакът притежава най-добрата алкалоустойчивост в сравнение с останалите лакове....
Product Name

Полиуретaнов емайллак

Пигментирано в цвят по RAL финишно външно или вътрешно покритие в антикорозионните системи, или самостоятелно, с много добра атмосфероустойчивост и дълговечност....
Product Name

Емайллак ЕП – 12 пигментиран

Емайллак ЕП-12 се използва за боядисване на изделия от магнезиеви и алуминиеви сплави, и стомана, предварително грундирани с грунд ЕП-053 или грунд АК-014....
Product Name

Емайллак КЧ – 71

За боядисване на предварително грундирани с грунд АК-014 метални и дървени повърхности, бетон, мазилка, за работа в условия на изпарения от киселини....
Product Name

Емайллак МС – 249

Емайллак МС-249 се произвежда се в изумруден цвят ( RAL 5018).Предназначение Емайллак МС-249 се използва за боядисване на метални повърхности със специално предназначение ....
Product Name

Грунд АК - 014

Грунд АК-014 се използва за грундиране повърхности от неръждаема стомана и сплави на цветни метали със специално предназначение. Подходящ за основа на винилови, хлоркаучукови, алкидно-стиролни и др.емайллакове и бои....
Product Name

Термоустойчив емайллак с феролит

Термоустойчивият феролит  представлява   суспензия на пигменти, пълнители и алуминиева паста  в разтвор на винилова и силиконова смола в смес от подходящи органични разтворители, с добавки....
Product Name

Дезинфекциращ гел за ръце 5 литра туба

Гел с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие за хигиенна дезинфекция на ръцете. Без последващо измиване с вода....
Product Name

Синтерол ОС

емулгатор за силиконови масла и синтетични восъци.
Product Name

Синтерол ЛО-10

Високоефективен, концентриран емулгатор за силиконови масла и синтетични восъци
Product Name

Епоксидна смола Е 70-30

Епоксидна смола Е 70-30 е с подобрени еластични свойства. Предназначена е за нанасяне върху прозрачни обемни рекламни стикери.
Product Name

Лак АС-82

Лак АС-82 e предназначен за атмосферо-устойчиво покритие на изделия от алуминиеви сплави, подложени на краткотрайно въздействие на температура до 180 °С....
Product Name

Ефектол К

специално разработен препарат за почистване на лепило от удължена коса, а също така и от ноктопластика
Product Name

Лak ЕП 075

За горещо втвърдяване на лаково покритие върху детайли със специално предназначение.
Product Name

Емайллак ХВ 54

Употребява се за боядисване на изделия от черни или цветни метали със специално предназначение.
Product Name

Емайллак ИЧ-ПФ-56

Предназначен е за въздушносъхнещи покрития на изделия от черни или цветни метали със специално предназначение, с цел маскировка на обекта във видимата област на спектъра. Притежава антикорозионни и атмосфероустойчиви свойства....
Product Name

Винилова смола на прах MP45

Нисковискозна винилова смола, която представлява съполимер на базата на винилхлорид и винил изобутил етер.
Product Name

Противообледеняващ препарат АНТИМРАЗ М

Противообледеняващ препарат Антимраз М е предназначен за обработка на пътища, мостове ,летищни писти и др. съоръжения с цел предотвратяване замръзването и обледеняването при зимни условия....
Product Name

Епоксидна прозрачна смола Chimepox 1652

Епоксидната смола Chimepox 1652 с втвърдител е подходяща за изливане на силно прозрачни дебели слоеве (до 3 см ). Ако е необходима дебелина от 5 см, се препоръчва това да се извърши в два отделни слоя по 2,5 см всеки, а когато първият се втвърди, след ...
Product Name

Епоксиден гел

Епоксидният гел е млечно бял на цвят, пастообразен и се използва за запълване на пукнатини.
Product Name

Епоксидна смола ART 100

прозрачна хоби смола за артистични приложения и проекти с възможност за постигане на ефект на океански вълни
Product Name

Ефектни перлени пигменти за смоли и покрития

Предлагаме 50 грама разфасовки на сухи ефектни пигменти. Перлени и металически прахообразни пигменти осигуряват перфектен външен вид на изкуствена и естествена светлина, когато се използват с нашите епоксидни смоли....
Product Name

Силиконово масло 50

представлява полидиметилсилоксанова течност с линейна структура и вискозитет 50 mm2/s. 
Product Name

Белина - Натриев Хипохлорит

Може да предложим НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА КОНЦЕНТРАТ) - натриев хипохлорит с 90 g/l активен хлор или силно концентрирана белина с 160 g/l активен хлор....
Product Name

Полиуретанов грунд за метал

антикорозионен грунд за метал за нови и стари повърхности от черни метали и метални конструкции, експлоатирани на открито и закрито.
Product Name

Полиуретанов грунд за бетон

Полиуретановият грунд за бетон е двукомпонентен грунд подходящ за импрегниране на почистени и обезпрашени бетонни повърхности с цел осигуряване на адхезия към следващите защитни слоеве....
Product Name

Полиуретанов цинк-фосфатен грунд

Висококачествен антикорозионен грунд, съдържащ цинков фосфат за вътрешна и външна употреба. Подходящ за стоманени, чугунени и метални повърхности, изискващи отлична антикорозионна защита....
Product Name

Миокс МЕ цветни частици с металически блясък

Частици от слюден железен оксид с приложения за керамика, антикорозионни покрития и бои или за декоративен ефект за подове на дискотеки, за автосалони, фоайета на хотели , шоуруми, както и много други декоративни приложения....
Product Name

Епоксидна шпакловка

Епоксидната шпакловка представлява двукомпонентна течлива композиция за шпакловане на неравни участъци от бетон или циментови замазки, запълване на малки дупки и неравности....
Product Name

Епоксиден заздравяващ състав

Продуктът е предназначен за заздравяване, запълване и изравняване на предварително грундирани бетонни основи (подови). Също така използването на епоксидния заздравителен състав води до увеличаване на товаримоносимостта на цялата сиситема за подово покр...
Product Name

Винилестерен лак Гласфлейк

Винилестерният лак Гласфлейк притежава висока киселиноустойчивост и алкалоустойчивост и изключително висока абразивоустойчивост.
Product Name

ChimaPUR Interior

Полиуретановият емайллак ChimaPUR Interior е двукомпонентна композиция предназначена за финишно покритие, върху предварително грундирани с епоксидни или полиуретанови грундове черни, цветни метали, бетон, дърво и др....
Product Name

Флуоресцентни пигменти

Можем да предложим на нашите клиенти сухи флуоресцентни пигменти - UV синьо, магента и жълто-зелено.

В този раздел може да намерите продукт по дадена марка и име.