lab-chimatech206414.jpg
Лаборатория
Химатех АД e наследник и продължител на традициите на Централния Институт по Химическа промишленост, създаден през шестдесетте години на 20-ти век към Министерството на Химическата Промишленост. Още с основаването на института е сформирано звено за контролно-аналитична дейност - лаборатория за изпитания и анализи. В последствие се обособява като лаборатория, която от 1974 година е упълномощена да извършва държавни изпитвания на химически продукти.

С годините обхватът на дейността й се развива и разширява. Изградената материално-техническа база, както и натрупания опит през годините, са условия за създаване на Акредитирана изпитателна лаборатория към Химатех АД, която през 1995 е акредитирана от отдел Акредитация към КСМ. Към момента лабораторията няма акредитация. 

Част от апаратурата, с която разполагаме включва:

1. Динамометър - определяне якост на опън и относително удължение

2. рН - метър.

3. Спектрофотометър - за определяне на покривност на светлооцветени бои

4. Гриндометър - за определяне финост на смилане

5. Електронни микроскопи.

6. Вискозиметър по Хьоплер.

7. Апарат за определяне на пламна температура.

8. Камина за микробиология.

9. Апарат за определяне на износоустойчивост по Табер.

10. Дебеломер - определяне дебелина на покрития

11. Апарат за определяне точката на замръзване.

12. Рефракрометър - определяне коефициента на рефракция (пречупване на светлината)

13. Клатачна машина със сита - Определяне на зърнометричния състав на твърди вещества


Лабораторията прави изследвания и изпитания в областта на: 
 • парфюмерийно-козметични продукти и суровини за тях като кремове, шампоани, лосиони
 • перилни, миещи, почистващи препарати и суровини за тяхното производство
 • мокри кърпички, салфетки, почистващи гъби, носни кърпички
 • етерични и растителни масла
 • анализи на хранително-вкусови продукти - захарни и шоколадови изделия, кафе, какао, чай, глюкоза, нишесте, пчелен мед и восък, масла 
 • плодови и зеленчукови консерви, вкусови и консервиращи вещества
 • безалкохолни и високоалкохолни напитки
 • анализи на строителни продукти
 • анализи на каучуци
 • анализи за реактивни пластмаси - смоли, термопласти и други
 • анализи на синтетични смоли, пластификатори, полимери, лепила
 • анализи на лакобояджийски материали – грундове, лакове, байцове, китове, бои, разредители, сикативи, безири, оцветяващи пигменти.
Контролно-аналитичната дейност се осъществява чрез класически аналитични и съвременни инструментални методи. Сред тестовете, които изпитателната лаборатория предлага са анализи за тежки метали, микробиология (хетеротрофни микроорганизми, плесени и дрожди, условно патогенни микроорганизми), алкалност, летливи вещества, фосфати, финост на смилане, съдържание на влага, насипна плътност, съдържание на сяра и азот, емулсионна стабилност, вискозитет, киселинност, активен кислород, силикати, време за втвърдяване, съдържание на сухо вещество, корозионна активност, температура на топене, якост на опън, удължение при скъсване, остатъчно удължение, миещ ефект, Определяне на покривност - БДС EN ISO 6504-3:2015 г чрез спектрофотометър и много други анализи. 

Персоналът на лаборатория е от високо  квалифици­рани специалисти, работещи дълги години в областта на качеството и кон­трола на химични продукти.

Лабораторията ни се намира в сградата на седалището на фирмата в Дружба 1, София. За повече информация относно анализи и методи за изпитване, моля свържете се с нас с конкретно запитване.